Uniwersalny bok - Model 55

długość lufy: 63,5cm, długość całkowita: 106cm, waga: 3,2 - 3,6kg

Uniwersalny bok - Model 55 w następujących wersjach:

 • kniejówka-bok (model 55 BF)
 • ekspres-bok (model 55 B)
 • sztucer górski (ekspres-bok o dwóch różnych kalibrach - model 55 BS)
 • bok śrutowy (model 55 F)
 • bardzo wysoka jakość wykonania i materiału
 • wymienne lufy mogą zostać zamontowane w późniejszym etapie (w fabryce) we wszystkich czterech wersjach boków opisanych powyżej, dwa języki spustowe: przedni wyposażony w przyspiesznik
 • system ryglujący: podwójny rygiel Greenera (system ryglujący Kerstena) i pojedyncze gniazdo blokady luf
 • broń dla strzelców praworęcznych z niemiecką baką
 • system Anson lub zamki boczne
 • grawerunki: w wersji Anson "de luxe"- jedno zwierzę na każdej stronie, w wersji z bocznymi zamkami "de luxe" - trzy zwierzęta na każdej stronie zgodnie z życzeniem klienta
 • modele 55 B i 55 F posiadają wyrzutnik (eżektor)
 • w modelu 55 BS oba języki spustowe posiadają przyspiesznik

  

Uniwersalny bok - Model 55 Kaliber
55 BF

Śrut: 20/70, 20/76,16/70, 12/70, 12/76. Kula: 22 Hornet, .222 Rem. (Mag), 5,6x50 (R) Mag, 5,6x 52 R, 6x70 R, .243 Win., 6,5x55 SM, 6,5x57 (R), 6,5x65 (R) RWS, .270 Win., 7x57 (R), 7x65 R, .308 Win., .30-06, 30 R Blaser, 8x57 I(R)S, 8x57 RS, 9,3x74 R, .300 Win. Mag., .375 H&H Mag.

55 B 7x57 (R), 7x65 R, .308 Win., .30-06, 30 R Blaser, 8x57 I(R)S, 8x57 RS, 9,3x74 R, .300 Win., .375 H&H Mag., .416 Rigby, .458 Win. Mag., .470 N.E.
55 BS mała i duża kula 7x57 (R), 7x65 R, .308 Win., .30-06, 30 R Blaser, 8x57 I(R)S, 8x57 RS, 9,3x74 R, .300 Win., .375 H&H Mag., .416 Rigby, .458 Win. Mag., .470 N.E.
55 BS mała i duża kula .22 Hornet, .222 Rem. (Mag), 5,6x50 (R) Mag, 5,6x 52 R, 6x70 R, .243 Win., 6,5x55 SM, 6,5x57 (R), 6,5x65 (R) RWS, 7x65 R, .308 Win., .30-06, 30 R Blaser
55 F 20/70, 20/76, 16/70